Aplikace

Aplikace je to, co uživatel vidí, s čím pracuje a co přináší reálně přidanou hodnotu zákazníkovi. Vše ostatní "je tu pro ně". Tím je myšlena infrastruktura v nejširším slova smyslu. Naše společnost se zabývá aplikacemi, které souvisí zejména s infrastrukturním zajištěním. Tedy není předmětem naší činnosti implementace ERP systémů, CRM systémů a podobných, povětšinou businessově orientovaných aplikací. Níže uvádíme ty významnější, ale jejich výčet zdaleka není úplný. Nezmiňujeme např. řešení správy incidentů a událostí SIEM, řešení databázových či aplikačních firewallů, řešení captive portálů pro přístup na WiFi/internet a mnoho dalších, jejichž výčet je opravdu široký.

Helpdesk - pro své zákazníky zajištujeme služby Helpdesku, buď on premise nebo jako cloudovou službu. A to od úvodní analýzy potřeb až po vlastní zajištění provozu a maintenance. Jsme schopni poskytnout univerzální službu podpory první úrovně až po převzetí správy péče o uživatele a koncová zařízení.

Monitoring infrastruktury včetně mobilních zařízení - pro tuto službu využíváme jak opensourceové nástroje, tak profesionální či nativní nástroje výrobců různých zařízení, a to včetně mobilních a průmyslových. Monitoring jsme schopni poskytnout jako službu, včetně servisních zásahů nebo i jako on-site nástroj administrátora zákazníka.

Cloud Microsoft - pro naše zákazníky rádi zpracujeme nabídku jak na řešení Office365, tak na řešení Azure. K tomu jsme samozřejmě schopni, tak jako i k ostatním aplikacím, zajistit školení buď z vlastních zdrojů nebo ze zdrojů výrobců systémů či jejich distributorů.