Datová centra

V současné době je téma datových center poměrně populární až módní. Je to dáno i podporou, které se této oblasti dostává ze strany operačních programů Evropské unie.

Rovněž rozvoj cloudů a  virtualizace je významným motorem jejich rozvoje.

Každopádně každé datové centrum nebo serverovna je středobod informační úrovně společnosti či organizace. Topologie a infrastruktura je dnes prakticky daná. A to jak infrastruktura non-IT technologií (napájení, konektivita, zabezpečení, …), tak ICT/IT infrastruktura. S lehkým nadhledem lze o datových centrech hovořit jako o komoditní záležitosti.

Naše společnost zajišťuje dodávky a služby pro IT i non-IT zařízení a systémy. Výhodou našeho přístupu je i to, že známe požadavky a možnosti virtualizačních nástrojů jak na úrovni serverů, tak na úrovni koncových zařízení a dokážeme design serverovny, datového centra už v při návrhu řešení přizpůsobovat těmto požadavkům.