Kybernetická bezpečnost

Průmyslová výroba je silným odvětvím, přičemž jedním z tahounů je výroba automobilů, na kterou je navázána řada subdodavatelů z různých oblastí výroby. Společným jmenovatelem úspěšných výrobních podniků je důraz na efektivní a kvalitní produkci, kontrolu nákladů a skladových zásob a maximální možnou míru automatizace.

Maximální důraz je kladen na plánování výroby a logistiku, která ve výrobních podnicích často supluje i obchodní činnosti a je ve velké míře zapojena do komunikace s koncovým zákazníkem.
Obecně lze říci, že cílem výrobních společností je realizace slíbených dodávek v domluvených termínech při minimalizaci skladových zásob a výrobních nákladů.

Pro splnění těchto cílů je přirozenou nutností zvládnuté IT v průmyslových prostředích. Vrcholovým nástrojem je vždy ERP systém a není až tak úplně podstatné, zda zdrojem informací je čidlo přebírající informace z výrobního zařízení nebo zaevidování informace pracovníkem, důležitá je správnost a včasnost poskytovaných informací.

Naše společnost se v této oblasti orientuje a je schopna poskytovat IT infrastrukturu, která je z principu určena do výrobních a průmyslových podniků. Jedná se například o vhodný návrh zasíťování na principu průmyslového ethernetu a vhodné kabeláže, o návrh bezvýpadkového WiFi pokrytí výroby, skladů a expedice s možností rychlého nalezení případné závady či poruchy, o návrh odolných průmyslových koncových zařízení jako jsou terminály, čtečky čárových kódů, tiskárny, infokiosky a mnoho dalších.

Nezbytností je rovněž vhodné servisní zajištění těchto nástrojů, typicky s definovanými SLA parametry a zajištění monitoringu pro včasné odhalení závady či poruchy.

Reference / Kybernetická bezpečnost