Správa IT

Oblast služeb, které poskytujeme našim zákazníkům, lze rozdělit do dvou základních skupin. 

PROJEKTOVÉ SLUŽBY

Souvisí s konkrétním projektem a část z nich je poskytována zdarma jako předprodejní služby:

 • Analýzy stávajícího prostředí
 • Zpracování návrhů
 • Site survey (napříkald Wi-Fi pomocí nástruje FLUKE AirMagnet Survey)
 • Srovnávací zprávy
 • Kalkulace ROI
 • Zápůjčky a testování
 • Návrh způsobu financování.

Další projektové služby:

 • Instalace a konfigurace
 • Supportní a servisní podpora
 • Zpracování projektové dokumentace
 • Protokolová měření

PROVOZNÍ SLUŽBY

Služby trvalého charakteru jsou zpoplatňovány a zeména mezi ně patří:

 • Služby Helpdesku
 • Podpory první úrovně
 • Outsourcing vybraných částí ICT
 • Provozní podpora
 • Uživatelská podpora
 • Poskytování maintenance

Reference / Správa IT