Virtualizace

Pojem virtualizace je fenomén dneška. Mluví se o virtualizaci na úrovni hardware, virtualizují se operační systémy, aplikace a koncové stanice.

Cíle virtualizace jsou jednoznačné: zjednodušení správy a zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti , lepší zhodnocení hardware - ať používaného nebo nově zakoupeného, flexibilnější podpora businessu a snížení nákladů na provoz a údržbu.

Z pohledu serverových záležitostí snad dnes není pochyb, že virtualizace serverů je jednoznačně optimální řešení ze všech pohledů (tedy vyjma pohledu výrobců serverů). Na trhu existují v zásadě 3 produkty a byť se drobně liší v možnostech a správě, zákazník těžko při jejich výběru šlápne vedle.

Komplikovanější disciplínou je virtualizace koncových stanic. Komplikace spočívá v tom, že ne vždy je prostředí zákazníka na tuto virtualizaci (VDI) vhodné a vždy je nutné před rozhodnutím o změně způsobu práce provést komplexní analýzu proveditelnosti včetně měření, návrhu hw sizingu a licencování a spočítat reálnou ROI kalkulaci.

Zajímavou disciplínou je vyrtualizace aplikací s 3D grafikou kde máme zkušenosti s nasazením CAD systému. Mimo obvyklých virtualizačních výhod nabízí toto řešení prostor pro bezpečné a spolehlivé řešení přístupu a vlastní práci třeba k jednomu rozsáhlému projektu pro konstruktéry, architekty, designéry z různých společností a z různých, i vzdálených lokalit.

Naše společnost ráda zpracuje návrh pro všechny typy virtualizace včetně analýzy proveditelnosti, kalkulace ROI a zajistí i případnou implementaci, nezávisle na výrobci virtualizační platformy, tedy Hyper-V, VMware nebo Citrix.