Pro Národní Galerii v Praze jsme realizovali další etapy strukturované kabeláže včetně optických tras a montáže Wi-Fi v historických budovách.

Etapy se dotýkaly prakticky všech objektů NG, přičemž klíčovými požadavky zákazníka byly práce ve vyhrazených, dynamicky se měnících termínech, a maximální ukrývání instalačních prvků tak, aby nenarušovaly estetiku interiérů budov, nezřídka památkově chráněných. Každá instalace pak byl proměřená a zakreslena do projektové dokumentace skutečného provedení.