Dodávku licencí a podpory pro bezpečnostní systém sběru a korelace dat z různých součástí ICT a jejich vyhodnocování.