Optimalizovali jsme Wi-Fi síť ve výrobním prostředí pro používání bezdrátových on-line skenrů čárového kódu a dalších zařízení připojených do ERP. 

Wi-Fi skenry čárového kódu jsou on-line připojeny do ERP, který je mimo ČR. Bylo nutné konfiguraovat spolehivou síť, eliminovat rušení a umožnit roaming Wi-Fi zařízení i při vyšších rychlostech - zařízení umístěná na vysokozvyžných vozících. 

Kromě Wi-Fi skenrů je v jedné lokalitě provozován skladový systém, do kterého jsou skladníci on-line připojeny z tabletů iPAD. Pro tuto část sítě musela býty konfigurace Wi-Fi infrastruktury přizpůsobena dle možností a chování tabletů.

Pro splnění těchto požadavků nelze vystačit se obvyklím nastavením Wi-Fi sítě, které je vhodné pro běžné počítače nebo mobilní telefony, kde jsou rychlost pohybu zařízení a tím pádem i požadavky na roaming nízké, a kde jsou malé výpadky paketů pro uživatle nepoznatelné.

Je nutné otestovat a nastavit Wi-Fi síť pro každé zařízení, a zároveň je nutné nakonfigurovat každé zařízení pro roaming. Různá zařízení se chovají různě a mají rozdílné možnosti konfigurace a porpory roamingu. To samé platí o verzích firmware. Všechny tyto aspekty je nutné vzít v úvahu a navhout, vyzkoušet a optimalizovat Wi-Fi síť a klientská zařízení.