Dodávka kamerového systému pro střežení areálu a sledování telících se krav.