Společnost ŠKODA ICT s.r.o. je IT servisní společností, poskytující své služby jak své mateřské společnosti a jejím společnostem, tak i ostatním, většinou průmyslovým společnostem.

ŠKODA ICT s.r.o. poskytuje outsourcing v celé oblasti informačních a telekomunikačních technologií. Nabízí široké spektrum služeb od poskytování a správy infrastruktury ICT až po konzultační služby v oblastech ERP a CAx/PLM. Zaměřuje se na zákazníky z oblasti středních a velkých podniků, kde dosahuje nejnižších nákladů na provoz ICT s využitím dlouhodobých zkušeností z konsolidací velkých ICT prostředí s důrazem na důslednou unifikaci a standardizaci technologií, vzdálenou správu a automatizaci.

Na přelomu roku 2014/2015 přišel výrobce síťových zařízení, spol. Cisco Systems se zajímavou pobídkou pro zvýšení prodeje datacentrových SAN switchů řady NEXUS 7700, resp 9300. Protože zákazník již nějakou dobu zvažoval migraci svého datového centra z prostředí distribučních a přístupových prvků řady Catalyst 65xx do nového, pokud možno konvergovaného prostředí, využil této možnosti a v době celozávodní dovolené byla migrace provedena. Vlastní proces migrace zabral 2 dny a předcházela mu pečlivá několika měsíční příprava. Nosným protokolem je FCoE (Fiber Chanel over Ethernet) a v současné době je datové centrum tvořeno prvky Cisco řady Nexus 7700, 5500 a 2000.

Naše společnost se podílela, společně se specialisty Cisco Systems a specialisty zákazníka na návrhu architektury konvergovaného datového centra, byla dodavatelem technologie a maintenance a při migraci poskytovala expertní služby a konzultace.