Převzali jsme správu několika kamerového systému Ateas Security v areálu společnosti a tento systém dále rozvíjíme dle potřeb.