Převzali jsme správu několika samostatných kamerových systémů Ateas Security ve všech areálech společnosti. Tyto systémy dále rozvíjíme dle potřeb.