Analytickým nástroje AirMagnet jsme zmapovali Wi-Fi síť a následně rekonfigurovali frekvence přístupových bodů včetně . Otestovali jsem používanými Wi-Fi skenery Zebra MC9200.