Projekt spočíval v návrhu, dodávce a implemetnaci nové serverové infrastruktury a následné migraci stávajícího virtuálního prostředí na novou infrastrukturu s ohledem na nonstop provoz výrobní společnosti včetně víkendů.

Nejrve byla provedena důkladná analýza stávajícího prostředí a proběhlo měření využívání systémovch zdrojů provozovanými a nově plánovanými aplikacemi. Na tomto základě byl navržen nový hardware, software a licence a byl vytvořen plán migrace podle kterého následně proběhla realizace.

Dotčené hw a sw platformy:

  • VMware vSphere 5.5
  • Windows server 2012 R2 Datacenter
  • Servery Dell
  • Diskové pole Dell s technoogií SAS-3 12 Gbit/s

 

Migrované aplikace a služby:

  • Active Directory
  • Citrix
  • Lotus Notes
  • Další serverové aplikace