V roce 2015 se společnost KDK Automotive Czech s.r.o., člen nadnárodní jihokorejské skupiny KDK Automotive, rozhodla posílit svou výrobní kapacitu o další výrobní halu. Současně s tím došlo i k poměrně významné změně v používání stávajících prostor, které bylo potřeba částečně rekonstruovat. To sebou neslo i požadavky na rozšíření ICT infrastruktury.

Vzhledem k tomu, že stávající ICT technologie již nedostačovali aktuálním potřebám společnosti, bylo rozhodnuto řešit rozšíření formou celkové obnovy ICT infrastruktury.

Naše společnost poskytla návrh řešení, který zahrnoval zcela novou L3 síťovou topologii včetně potřebné kabeláže a aktivních prvků, redundantní kotrolérové řešení WiFi a komplexní management pro všechna síťová zařízení. Důraz byl kladen na maximální využití již existujících a současně dostačujících zařízení a snadná možnost případného dalšího rozšíření.

Zákazník se dnes může opřít o ICT infrastrukturu postavenou na robustním 10 Gb páteři s 1Gb přístupovou vrstvou a bezdrátovou síť standardu 802.11ac, napájenou prostřednictvím PoE a podporovanou redundantním kontrolérem v režimu vysoké dostupnosti.

Pro naši společnost byla tato zakázka významná i tím, že jsme pro Site Survey bezdrátové sítě poprvé využili možností nástroje Fluke AirMagnet, jednoho z celosvětových leaderů v této oblasti.