Společnost ŠKODA ICT s.r.o. je IT servisní společností, poskytující své služby jak své mateřské společnosti a jejím společnostem, tak i ostatním, většinou průmyslovým společnostem.

ŠKODA ICT s.r.o. poskytuje outsourcing v celé oblasti informačních a telekomunikačních technologií. Nabízí široké spektrum služeb od poskytování a správy infrastruktury ICT až po konzultační služby v oblastech ERP a CAx/PLM. Zaměřuje se na zákazníky z oblasti středních a velkých podniků, kde dosahuje nejnižších nákladů na provoz ICT s využitím dlouhodobých zkušeností z konsolidací velkých ICT prostředí s důrazem na důslednou unifikaci a standardizaci technologií, vzdálenou správu a automatizaci.

ŠKODA ICT a.s. v oblasti videokonferencí patří k jedněm z prvních uživatelů této technologie a od počátku preferuje a využívá zařízení Tandberg, v současné době po akvizici Cisco. Páteřním prvkem videokonferenční infrastruktury je vícekanálová řídící jednotka Cisco TelePresence MCU 4501, podporující HD rozlišení a kolaborativní nástroj Webex. Koncová zařízení jsou u starších instalací řady C20, u nových SX20 nebo SX10. Videokonference jsou využity zejména v reprezentativních zasedacích místnostech dceřiných společností pro porady a zasedání managementu.

Naše společnost je dodavatelem těchto zařízení a maintenance, v případě požadavku zajišťujeme i instalační a supportní služby.